Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

HIỆU QUẢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN AO HỒ TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Trịnh Văn Sơn, Bùi Đức Tính, Lê Khắc Phúc

1859-4581

Hiệu quả nuôi cá lồng của nông hộ tại vùng đầm phá Tam giang - Cầu hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Bùi Đức Tính, Trịnh Văn Sơn, Lê Khắc Phúc

1859-1388

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa, Nguyễn Thanh Khanh (Chính), Trịnh Văn Sơn
Liên kết: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Hoa36

Nghiên cứu kinh tế nông hộ vùng gò đồi Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

TẠP CHÍ KH ĐH Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Văn Sơn

Vấn đề đổi mới các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bình Định.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế. , 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Văn Sơn

Nghiên cứu đói, nghèo của các nông hộ huyện Phú vang Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Văn Sơn

Thực trạng- giải pháp phát triển hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. , 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Văn Sơn

Một số vấn đề xóa đói, giảm nghèo ở huyện Hương Trà - Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 32, tr. 1029, 1030 và tr. 1031, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trịnh Văn Sơn