Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Ngọc Tường Vân
(140000.0025)

Thạc sĩ

28

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Tường Vân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  36 kiệt 46 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phước Vĩnh , Tp. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914204005
  Email: tuongvan1508@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Biến đổi khí hậu và truyền thông môi trường. - Quản lý chất thải rắn - Ứng dụng công cụ mô hình hóa trong quản lý và bảo vệ môi trường; - Xử lý nước và nước thải;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEFL - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Là cán bộ nghiên cứu
  Từ : 01/04/2014 Đến : Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NCV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học - Đại học Huế Khoa học môi trường 2004
  Thạc sĩ Học viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan (AIT) Công nghệ kỹ thuật môi trường 2008