Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-182-1

Giữ gìn và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên đồi cát bay Mũi Né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Hiếu Quang

Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn

Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn