Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Tấn Quảng
(140000.0047)

Tiến sĩ

97

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

35

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Tấn Quảng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Phòng 514, nhà 1C, chung cư Xuân Phú , Xuân Phú , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983735509
  Email: htquang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ Gen

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2005)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2007 Đến : 01/03/2012 Bộ môn Sinh học phân tử - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
  Từ : 01/04/2012 Đến : 01/03/2013 Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Sinh học phân tử - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó trưởng bộ môn
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/04/2014 230000 Nghiên cứu viên
  Từ : 01/05/2014 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Sinh học phân tử Bộ môn Công nghệ vi sinh - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Nghiên cứu viên về Sinh học phân tử
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học 2003
  Đại học Đại học Khoa học Ngôn ngữ Anh 2005
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Sinh học 2007
  Tiến sĩ Đại học Khoa học Sinh học 2013