Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera)

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/947/1/012038

Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera).

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính)
Liên kết: file:///C:/Users/USER/Downloads/Abstract_Book_ICCFB2021_Final.pdf

HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Quang Hoang Vu (Chính), Hoàng Tấn Quảng

REMAP and ISSR genetic diversity analyses for distinguishing the local ginger of Thua Thien Hue (Zingiber officinale Roscoe) from other ginger types in Vietnam

Kỷ yếu Hội nghị Sinh học Quy Nhơn, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Hoang An (Chính), Phan Thi Thao Nguyen, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trương Thị Bích Phượng (Chính)

2310-5380

Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum

Advancements in Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: http://www.als-journal.com/articles/vol8issue1/816.20/1027.pdf

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy huyền phù lên sinh trưởng và tích lũy saponin RB1 trong tế bào cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng (Chính)

Nghiên cứu hàm lượng Lycorine của cây sâm cau Curculigo orchioides Gaertn bằng kỹ thuật HPLC-FD

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Lê Thanh Nhàn (Chính), Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng

Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)