Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cô đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Bảo tồn và phát triển loài Dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides) tại khu vực Trung trung bộ
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Trần Minh Đức (Chính), Nguyễn Hợi, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Bùi Văn Lợi, Hoàng Tấn Quảng, Bùi Lê Thanh Nhàn, Trần Quốc Dung, Vũ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Ngọc Hòa

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2017, Đạt giải nhất

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phòng và điều trị cầu trùng ở gà
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng

Giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Sản xuất enzyme NPRC10 tái tổ hợp ở quy mô pilot
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Hoàng Tấn Quảng