Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Engaged Scholars 2021

2022
Đơn vị tặng thưởng : VNES - Viet Nam Nework of Engaged Scholars
Nội dung giải thưởng: Research on building procedure for production and processing Hue's ginger
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thy Đan Huyền

Giải thưởng Cô đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Bảo tồn và phát triển loài Dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides) tại khu vực Trung trung bộ
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Trần Minh Đức (Chính), Nguyễn Hợi, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Bùi Văn Lợi, Hoàng Tấn Quảng, Bùi Lê Thanh Nhàn, Trần Quốc Dung, Vũ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Ngọc Hòa

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2017, Đạt giải nhất

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phòng và điều trị cầu trùng ở gà
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng

Giải Nhì - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Sản xuất enzyme NPRC10 tái tổ hợp ở quy mô pilot
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Hoàng Tấn Quảng