Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Cẩm Tú
(400000.0187)

Tiến sĩ

31

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Cẩm Tú
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  22 Ngô Đức Kế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: camtu211@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học KTCN

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học KTCN

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2012)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2010 Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/05/2014 Tổ Kỹ thuật Công nghiệp - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/06/2014 Đến : Tổ Kỹ thuật Công nghiệp - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- ĐHH Sư phạm Vật lý 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Vật lý học 2011
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Vật lý 2017