Dữ liệu đề tài

CS-DT

Thực trạng an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn ở các nông hộ tại xã Phong An và Phong Chương huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Hoàn thiện, xây dựng nhãn hiệu và thương mại hoá Guốc và Keo dán guốc cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Ngọc Phước

DHL-2020-CB-04

Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của cây sả Java (Cymbopogon winterianus) tái sinh được trồng ở vùng đất gò đồi thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Phan Thị Duy Thuận

CS-DT 2017- 01

Tích hợp Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học nội dung Sinh học Phân tử của học phần sinh học Đại Cương, ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đặng Thị Thu Hiền

CS-DT19-2016

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG LÀM SẠCH NGUỒN NƯỚC SÔNG NHƯ Ý Ở THÀNH PHỐ HUẾ BẰNG RAU DỪA NƯỚC (Jussiaea renpens L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Phan Thị Duy Thuận

CS-DTDHH_2015

Phương pháp tách chiết ADN ở một số rau, củ, quả trong điều kiện đơn giản.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đặng Thị Thu Hiền

DHH2014 - 02 - 44

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx excavatus) từ rác thải hữu cơ hộ gia đình tạo nguồn phân bón sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương, Phan Thị Duy Thuận