Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1256

Đánh giá Sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống Ngô nếp tại Điện Bàn Quảng Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Phương Đông, Phan Thị Lâm, Phan Thị Duy Thuận
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/470

ISSN 2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY HOA HƯỚNG DƯƠNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu, Trần Đăng Hòa, Phan Thị Duy Thuận, Phạm Văn Thân, Nguyễn Văn Đức
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/568

ISBN 978-604-60-3212-0

Thành phần các loài chân khớp và mật độ các loài rệp sáp giả hại cây sắn ở Quảng Trị

Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 10 - năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Tình, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận, Trần Nguyên Thảo, Ngô Đắc Chứng