Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Văn Tuyển
(600000.0245)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

44

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Văn Tuyển
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  102 Phung Hung Street , Hue City .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 913410384
  Email: tvtuyen@huaf.edu.vn; tvtuyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phát Triển Nông Thôn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát Triển Nông Thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/01/1981 Quân khu 4 Bộ đội
  Từ : 01/01/1981 Đến : 01/01/1986 ĐH Nông Nghiệp II Hà Bắc Sinh viên
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1993 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1998 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/01/2011 Trưởng Khoa - KN&PTNT Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông nghiệp II Hà Bắc Nông nghiệp 1986
  Thạc sĩ ĐH Thái Lan 1994
  Tiến sĩ ĐH Quốc Gia Philipin 2002