Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
(600000.0149)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

70

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

29

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  , Thủy Dương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ndqtram@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái Thủy sinh vật, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng sản, nguyên lý xử lý nước ô nhiễm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng thủy sản; Môi trường và chất thải trong nuôi trồng thuỷ sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 1999)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2014 Trưởng Bộ môn - Cơ sở Thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trợ lý khoa học và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 1998
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 1999
  Thạc sĩ ĐHKH Nông nghiệp Thụy Điển 2005
  Tiến sĩ ĐHKH Nông nghiệp Thụy Điển Chăn nuôi 2010