Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-094x

Sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) làm thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản

Bản tin Khoa học & Kỹ thuật. Diễn đàn của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2024
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

2615-7959

Sản xuất giống cá dìa tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt nam, 2024
Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Thị Bách Thảo, Phan Toàn, Bùi Nguyên Bình
Liên kết: https://a.vjst.vn/vjsta/tin-tuc/8925/san-xuat-giong-ca-dia-tai-thua-thien-hue.aspx

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194

0792-156X, E-ISSN:0792-156X

Using black soldier fly larvae as feed for Thai frog (Rana rugosa Temminck and Schlegel, 1838) – Preliminary study of the effect on production parameters

Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Đức Nghĩa (Chính), Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)