Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Minh Toàn
(800000.0089)

Thạc sĩ

3

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Minh Toàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Khu đô thị mới An Cựu , An Đông , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914159189
  Email: hmtoan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nguyên lý thống kê kinh tế Thống kê trong kinh tế và kinh doanh Thống kê chất lượng Thống kê đầu tư và xây dựng Thiết kế điều tra Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thống kê

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thống kê

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/09/2009 Bộ môn Thống kê - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2014