Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh cấp Tỉnh

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thống kê
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Võ Thị Thu Ngọc, Hồ Minh Toàn, Phan Thị Kim Tuyến, Ngô Minh Tâm

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Trần Thị Phước Hà, Hồ Minh Toàn, Hoàng Thanh Long, Hoàng Triệu Huy