Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-302-3

Giáo trình Lịch sử tôn giáo thế giới

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đặng Văn Chương

ISBN: 978-604-974-302-3

Lịch sử tôn giáo thế giới

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu tôn giáo
Tác giả: Đặng Văn Chương

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Hiền

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng

Quan hệ Thái Lan - Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - giữa thế kỷ XIX

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên)

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Giang (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng, Lê Văn Trường An, Ngô Hoàng Long

Lịch sử thế giới cổ trung đại

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng, Nguyễn Thị Ty

Quan hệ Thái Lan -Việt Nam cuối thế kỷ VIII-giữa thế kỷ XIX

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương

Cố Đô Huế Xưa Và Nay

2005
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đặng Văn Chương

Một Số Vấn Đề Lịch Sử , Tập 1

2005
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đặng Văn Chương

Một Số Vấn Đề Lịch Sử

2004
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đặng Văn Chương