Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Hào
(800000.0125)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

20

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Hào
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  Khu tập thể số 8 Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ndhao@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2016

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  QTKD

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tự do hóa thương mại, tiếp cận thị trường

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1987 Đến : 01/06/1995 Đại học nông nghiệp II Huế Giảng viên
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/10/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên
  Từ : 01/10/2002 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế; Phó trưởng Khoa Bộ môn Thương mại và Kinh doanh Quốc tế - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Kinh tế nông nghiệp 1991
  Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Liege - Bỉ Kinh tế và quản lý 2010