Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Phương Thảo
(800000.0107)

Khác

12

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905030481
  Email: phuongthao30481@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị học, hành vi tổ chức, lãnh đạo

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị nhân sự, lãnh đạo, năng lực lãnh đạo

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2009
  Khác Quản trị kinh doanh 2016