Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Phương Thảo
(800000.0107)

Tiến sĩ

15

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  36 Xóm 7 Lại Thế, Xã Phú Thượng .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905030481
  Email: phuongthao30481@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị học, hành vi tổ chức, lãnh đạo

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị nhân sự, lãnh đạo, năng lực lãnh đạo

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/10/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/10/2004 Đến : Phó trưởng Khoa - Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2015