Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá năng lực cố vấn khởi nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Dương Đắc Quang Hảo, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thị Trà My

CS-DT

Nghiên cứu thang đo năng lực cố vấn khởi nghiệp

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng Kim Toản

DHH2021-0698

Đánh giá mức độ đáp ứng công việc sau khi ra trường của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thanh, Dương Thị Thu Châu

DHH2021-06-105

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động Logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may các tỉnh khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Bùi Thị Thanh Nga

ĐHH

Nghiên cứu năng lực kinh doanh của doanh nhân tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: hoang la Phuong Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Hồ Sỹ Minh, Tống Viết Bảo Hoàng

B2015-DHH-124

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Trương Thị Hương Xuân, Phan Minh Huấn

DHH2015-06-30

Đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc Trung Bộ qua mô hình ASK

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, . Hiền