Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động Logistics và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may khu vực Bình Trị Thiên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Phương Thanh (Chính), Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng

978-604-384-777-2

Customer choice behaviour in education sector: An approach using Information processing choice model

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ Khối kinh tế & kinh doanh năm 2022 (ICYREB 2022), 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chính), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Bùi Thị Thanh Nga, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh

978-604-337-506-0

Impact of Covid-19 pandemic on students' decision to choose University of Economics, Hue University in Binh Tri Thien region

Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chính), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Phan Thanh Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh

978-604-337-506-0

Tác động của hoạt động Logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Dệt may khu vực Bình Trị Thiên trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh (Chính), Tống Viết Bảo Hoàng

ISBN 978-604-337-506-0 -

Năng lực cố vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Lan Nhi

2588-1205

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và Giải pháp

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh, Tống Viết Bảo Hoàng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5A.6436

2588-1205

Factors influencing 12th grade students decisions to choose the University of Economics, Hue University in Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chính), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh

978-604-84-2715-3

Ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 82–91, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chính), Trương Tấn Quân, Lê Thị Phương Thảo

ISBN 978-604-84-2715-3

Những yêu cầu về năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập. Nghiên cứu trường hợp Bắc miền trung,Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, COMB 2017. Trang 378–386, Nhà xuất bản Đà Nẵng., 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo (Chính), Nguyễn Khắc Hoàn