Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Hòa
(800000.0091)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

7

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Hữu Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1951

 • Địa chỉ:

  99 - Trần Quốc Toản - Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914312789
  Email: hoaha99@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 1996

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thống kê kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2010 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Toán Kinh tế Bộ môn Thống kê - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Bộ môn Thống kê, Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1975
  Tiến sĩ Trường Đại học Brno - Cộng hòa Séc Kinh tế 1991