Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Tuấn Vĩnh

978 - 604 - 337 - 565 - 7

RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Hồ Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Hoàng Đông

9786049744099

Tâm lý học nghiện Internet

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Hồ Văn Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Lê Văn Khuyến (Chủ biên)

ISBN: 978-604-974-196-8

Hành vi tự gây tổn thương ở trẻ vị thành viên

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Nguyễn Thế Lợi

ISBN: 978-604-0-10538-7

Phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Bùi Minh Đức (Chủ biên), Đào Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Duân, Vũ Công Hảo, Hoàng Thị Kim Huyền, Vũ Thị Sơn, Tạ Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Tú

978-604-0-10538-7

Phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bùi Minh Đức (Chủ biên), Nguyễn Duân, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Đào Thị Việt Anh, Vũ Công Hảo, Vũ Thị Sơn, Tạ Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Tú