Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đình Hùng
(400000.0113)

Thạc sĩ

21

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đình Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  14/2/44 Lê Ngô Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thủy Xuân , Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0944430200
  Email: trandinhhung1001@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử văn hóa - văn minh thế giới; Lịch sử tôn giáo thế giới; Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Lịch sử. văn hóa, quan hệ đối ngoại Đông Nam Á

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử tôn giáo Quan hệ đối ngoại của khu vực Đông Nam Á Văn hóa và giáo dục Đông Nam Á

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Ielts - 2017)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/02/2011 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Lịch sử
  Từ : 01/03/2011 Đến : Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2009