Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Hạnh
(200000.0112)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

59

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Hữu Hạnh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  15/2 Nguyễn Du, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hhhanh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Các hệ thống thông tin, Web ngữ nghĩa, Logic mô tả, Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu lớn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Các hệ thống thông tin, Quản lý và biểu diễn tri thức, Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu lớn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Tiếng Đức (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/12/1999 Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/06/2008 Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bọ giảng dạy
  Từ : 01/07/2008 Đến : 01/01/2010 Phó trưởng Ban - Ban Khoa học - Công nghệ Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy và công tác quản lý
  Từ : 01/01/2010 Đến : Trưởng Ban - Ban Hợp tác Quốc tế; Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Giáo dục Quốc tế Ban Hợp tác Quốc tế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy, quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Toán - Tin 1996
  Tiến sĩ Trường Đại học Công nghệ Viên Khoa học máy tính 2007