Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Văn Sơn
(120000.0005)

Thạc sĩ

6

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Văn Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  20/24 Vũ Ngọc Phan , Thủy Xuân , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905655299
  Email: ngovanson@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin Học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/11/2006 Giáo viên trường Trung học phổ thông A Lưới - Thừa Thiên Huế
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/11/2010 Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên lập trình tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Huế
  Từ : 01/12/2010 Đến : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên hợp đồng Bộ môn ICT Khoa Du lịch Đại học Huế
  Từ : 01/03/2012 Đến : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên tập sự tại Bộ môn CNTT & TTDLDV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Đại học Huế Sư phạm Tin học 2006
  Thạc sĩ Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học máy tính 2010