Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9732

Giải pháp cải thiện lượng truy cập đến website thông qua Facebook

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Journal of Science & Technolory), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6174

2588–1205

TỐI ƯU HÓA NỘI DUNG WEBSITE DU LỊCH NHẰM NÂNG CAO THỨ HẠNG TRÊN GOOGLE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2018
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/viewFile/4983/483

1859-1531

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA NHẰM TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM WEBSITE DU LỊCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Sơn (Chính)
Liên kết: http://jst.udn.vn/BBao/2018/10/PDFFull_2018m010d09_16_56_24.pdf