Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng công cụ hỗ trợ tiếp thị truyền thông mạng xã hội

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm)

DHH2017-10-02

Xây dựng module hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho hệ quản trị nội dung trong kinh doanh du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Vân, Châu Thị Minh Ngọc, Phan Thị Diễm Hương

CS-DTKDL-18I-2016

Nghiên cứu thực trạng thông tin điểm đến Huế thể hiện trên công cụ tìm kiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm), Châu Thị Minh Ngọc

CS-DTKDL-13K-2016

Nghiên cứu các yếu tố tác động sự tham gia của khách hàng vào Fanpage Facebook của một số nhà hàng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Châu Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn

CS-DTKDL-02-2014

Xây dựng ứng dụng quản lý lịch công tác tuần

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm)

DHH2012-10-02

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn, Phạm Đinh Khang