Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene eltA của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Đặng Thanh Long

High prevalence of cattle fascioliasis in coastal areas of Thua Thien Hue province, Vietnam

Journal of Veterinary Medical Science, 2017
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Nga (Chính), Lê Công Thịnh, Võ Đức Cơ Minh, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Thị Lý, Hồ Thị Khánh, Nguyễn Văn Quyết, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto

Increase in cattle fascioliasis in coastal area of Thua Thien Hue province, Vietnam and its association with irrigation system.

The 76th Annual Meeting of Japanese Society of Parasitology, 2016
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Nga (Chính), Lê Công Thịnh, Nguyễn Thị Thuỳ, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto

Increasing prevalence of Fasciola spp. in coastal area in Thua Thien Hue province, Viet Nam

The 84th Annual Meeting of Japanese Society of Parasitology, 2015
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Nga (Chính), Lê Công Thịnh, Trần Quang Vui, Yasunobu Matsumoto