Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Trung Hiếu
(300000.0443)

Tiến sĩ

82

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Trung Hiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành Phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 038.243.2524
  Email: lthieu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học HUế Hoá học 2012
  Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học Huế Hoá học 2018