Dữ liệu đề tài

DHH2023-01-211

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở nano carbon lượng tử từ nguồn nguyên liệu tự nhiên chứa carbohydrate và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Lê Thùy Trang, Đặng Xuân Tín, Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Hải Phong, Hồ Xuân Anh Vũ

DHH-2017-01-113

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MOF-199 sử dụng làm chất xúc tác cho phản ứng cộng vào hợp chất carbonyl

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thanh Minh (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thu Lan, Lê Trung Hiếu

DHH2022-01-202

Nghiên cứu xác định một số chất kháng sinh trong mẫu dược phẩm bằng phương pháp von - ampe

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Xuân Anh Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quang Mẫn

B2022-DHH-12

nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của sâm đá - myxopyrum smilacifolium

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Trung Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, lê Thùy Trang, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Vĩnh Phú, Hồ Xuân Anh Vũ, nguyễn minh nhung

DHH2021-04-138

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nấm Trắng sữa (Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Quang Mẫn (Chủ nhiệm), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Nguyệt

NN-NCCB104.05-2020.15

Nghiên cứu tổng hợp sợi carbon, MXenes@carbon xốp bằng phương pháp ướt và ứng dụng trong phản ứng điện phân nước tạo khí hydro

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Quyết (Chủ nhiệm), Đào Mỹ Uyển, Nguyễn Thị Hồng Chương, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Chinh Chiến, Phan Thị Tường Vy, Nguyễn Lê Trí Đăng

B2020-DHH-15

Nghiên cứu chế tạo, hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số vật liệu mới dạng màng nanocollagen mang nhóm chức, chịu nước từ da cá da trơn phế thải

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Văn Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Định, Phạm Xuân Nui, Lê Trung Hiếu, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Lê Lâm Sơn

NN-NCCB103.02-2019.43

Thiết kế oxit kim loại bán dẫn loại p cấu trúc siêu xốp ứng dụng trong cảm biến khí

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

ĐHH2019-01-147

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ – giải hấp 5-aminosalicylic acid của hydrogel glucomannan-poly(acrylic acid)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Lâm Sơn (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Lê Thùy Trang, Nguyễn Vĩnh Phú

DHH2018-01-134

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TRONG CÂY AN XOA (Helicteres hirsuta Lour.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Trung Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Hóa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu