Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XIII, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nấm Trắng sữa (Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Trung Hiếu (Chính)

Giải ba, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Định lượng đồng thời acid ascorbic, phenylephrin hydroclorid, paracetamol và cafein trong thuốc đa thành phần bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Võ Thị Khánh Ly, Nguyễn Minh Nhung, Bùi Văn Tuyên, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Trung Hiếu

Giải khuyến khích, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Cung cấp các thông tin khoa học về ứng dụng làm thuốc chữa các bệnh liên quan đến gan của cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Quang Mẫn