Dữ liệu đề tài

TTH.2021-KC.30DP-DT

Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm trà từ cây gừng đen (Distichochlamys spp.) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Phan Thị Thúy Hằng, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Linh, Lê Nguyễn Thới Trung, Phan Văn Trí, Trần Thúy Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Vũ Ngọc Thi

QPTKHCN.2021-KC.01

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây gừng đen (Distichochlamys citrea), một loài dược liệu đặc hữu của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Thúy Lan, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Phan Thị Thảo Nguyên

DHH2021-01-180

Nghiên cứu khả năng phân hủy naphthalene và phân lập các gen liên quan của chủng vi khuẩn Paenibacillus naphthalenovorans 4B1

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Hà Thanh (Chủ nhiệm), Hoàng Dương Thu Hương, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Tấn Vũ

DP-DTTHH.2016-KC.03

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Kazuhide Kimbara, Trần Vũ Ngọc Thi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Hoàng Tuệ