Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-768-2

Mô hình hóa biến động đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng

978-604-337-768-2

THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Hồ Việt Hoàng

978-604-337-768-2

Xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường tại thành phố Hội An

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương

978-604-974-934-6

Quy hoạch trồng cây ăn quả tại A Lưới, Thừa Thiên Huế, ISBN 978-604-974-934-6

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Đình Thi, Vũ Tuấn Minh, Châu Võ Trung Thông

Bài giảng: Hệ thống định vị toàn cầu

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Phạm Gia Tùng, Huỳnh Văn Chương

Bài giảng: Tin học Chuyên ngành Quản lý đất đai

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Phạm Gia Tùng