Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Đình Giớ
(300000.0171)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

94

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Đình Giớ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  3/16 Lương Y, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: pdg_55@yahoo.com; pdinhgio@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý đại cương, Vật lý Chất rắn, Phương pháp nghiên cứu vật rắn, các chuyên đề về gốm điện tử: Vật lý điện môi, Vật liệu sắt điện, áp điện, hỏa điện.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật liệu gốm điện tử: sắt điện, áp điện hỏa điện

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1978 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Vật lý chất rắn Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học KHoa học Huế Vật lý học 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học KHoa học Huế Vật lý học 1996
  Tiến sĩ Đại học Huế Vật lý học 2007