Dữ liệu đề tài

DTQG ĐTĐL.CN-34/23

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIẾN TỬ ÁP ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG CÁC THIẾT BỊ THỦY ÂM - SIÊU ÂM

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Lê Trần Uyên Tú, Phan Đình Giớ, Lê Quang Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Ngọc Minh, Lê Đại Vương, Trương Văn Chương

B20232-DHH-06

Nghiên cứu chế tạo và cải tiến một số tính chất vật lý của gốm sắt điện (K, Na)NbO3 pha tạp thiêu kết ở nhiệt độ thấp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Trần Uyên Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Trường Thọ, Phan Đình Giớ, Phan Hải Phong, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Phước ĐỊNH, Hoàng Ngọc AN

NN-NCCB 103.02-2019.08

Cấu trúc và các tính chất điện của vật liệu gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN chế tạo bằng phương pháp thiêu kết hai bước

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Lê Trần Uyên Tú, Lê Đại Vương

NN-NCCB103.02-2015.66

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)

DHH2013-01-42

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuO đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), , Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Quang Long

B2008-DHH01- 45

Chế tạo và Nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ

B2001-07-66

Nghiên cứu chế tạo vă khảo sát các tính chất điện môi, áp điện và hỏa điện của vật liệu gốm PZT pha tạp La

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ