Dữ liệu Nhà khoa học

Vũ Thị Thùy Trang
(600000.0119)

Thạc sĩ

10

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Vũ Thị Thùy Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vuthithuytrang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nghiệp vụ hành chính Lâm nghiệp Đánh giá tác động môi trường Nhà nước và pháp luật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm sinh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/03/2010 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/01/2014 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Quản lý tài nguyên rừng 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Lâm sinh 2014