Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lâm nghiệp đô thị

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên), Đỗ Thị Thu Ái, Vũ Thị Thùy Trang