Dữ liệu đề tài

DHL2023-LN-11

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

DHL2023-LN-02

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động trồng rừng thay thế ở Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Phạm Thị Phương Thảo

DHL2023-LN-16

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất lâm nghiệp quy mô hộ gia đình tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo

QT-DA

Assessing the awareness and attitudes of local community toward wildlife conservation in Phong Dien Nature Reserve, Central Vietnam

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Thị Thu Hà (LN) (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên, Vũ Thị Thùy Trang

CS-DT

Nghiên cứu tiềm năng phát triển trồng rừng Keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Nguyễn Duy Phong, Hoàng Phước Thôi

DHL 2021-LN-05

Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông Lâm

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Phước Thôi

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2020

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hồng Mai

CS-DT

Đánh giá thực trạng sản xuất cây giống của hệ thống vườn ươm cây lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giống cây rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Ngô Thị Phương Anh, Phạm Thị Phương Thảo

CS-DT

Vai trò của giới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Ngô Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang

CS-DT

Vai trò của giới trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Ngô Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang