Dữ liệu đề tài

19_3_DNL2019-CNTY-04_TT

Ảnh hưởng của mùa vụ đến năng suất sinh sản của chim cút được nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thanh Hải, Văn Ngọc Phong (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Thủy

CS-DTTCNTY18-7

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Ngọc Phong (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long

TCNTY20161

Nghiên cứu khả năng sinh sản của đàn lợn nái GF24 khi được phối các dòng tinh đực giống PIC/GF 337, 399 và 280 ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Văn Ngọc Phong (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Vởn, Trần Thanh Hải

QT-DAACIAR/LPS2012/062

Developing productive and profitable smallholder beef enterprises in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Thị Mùi, Đinh Văn Dũng, Trần Thanh Hải, Lê Văn Nam, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Thị Dạ Thảo

NN-DANVQG-2013/15

Khai thác và phát triển giống gà Curoang tại Quảng Trị

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Do (Chủ nhiệm), Trần Thanh Hải, Hoàng Thị Như Hằng, Nguyễn Thị Hoa Lý, Trương Thị Quỳnh

BDTTC01

Lựa chọn các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phát triển chăn nuôi bò đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Vởn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Giang Thị Thanh Duyến, Trần Thị Dung

DP-DTNA-A1/03/2010/ACP

"Chăn nuôi gà bằng thức ăn sạch: Giun quế và ngũ cốc không qua chế biến"

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Trần Sáng Tạo, Trần Thanh Hải