Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Chăn nuôi lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

Hướng dẫn vận hành trại lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

Sổ tay hướng dẫn cải thiện sức sản xuất của bò cái sinh sản và bò thịt trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Trần Thanh Hải, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter