Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-476X

Ảnh hưởng của ba tổ hợp lợn lai và hai khẩu phần thức ăn đến sinh trưởng và năng suất thân thịt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Trần Thanh Hải, Huỳnh Thị Mai Hồng, Hồ Lê Quỳnh Châu

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP TRONG VỖ BÉO BÒ LAI BRAHMAN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y giai đoạn 2013-2018. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà xuất bản Thanh niên, ISBN 978-604-64-9451-5, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Thị Mùi, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long

0142-5242

Urea and composted cattle manure affect forage yield and nutritive value in sandy soils of south-central Vietnam

Grass and Forage Science, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân, K.C. McRoberts (Chính), D.Parsons, Q.M.Ketterings, C.F. Nicholson, D.J.R. Cherney
Liên kết: https://doi.org/10.1111/gfs.12289

1687-8159

Impact of Forage Fertilization with Urea and Composted Cattle Manure on Soil Fertility in Sandy Soils of South-Central Vietnam

International Journal of Agronomy, 2016
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Keenan C. McRoberts (Chính), Quirine M. Ketterings, David Parsons, Charles F. Nicholson, Debbie J.R. Cherney

Hiện trạng hệ thống chăn nuôi bò sinh sản trong nông hộ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Thị Mai, Trần Thanh Hải, Rowan Smith, David Parsons, Jeff Corfiled

On-farm cow-calf performance in response to pre-and post-partum concentrate supplementation in South Central Coastal Vietnam.

In Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC), 2015
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, David Parsons, Rowan Smith, Malau Aduli

0121-3784

Effect of replacing fish meal by a mixture of ensiled taro foliage and ensiled sweet potato vines on reproduction and piglet performance in VanPa sows in central Vietnam.

Livestock Research for Rural Development, 2013
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Nguyễn Thị Hoa Lý, T R Preston
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/284409544