Dữ liệu đề tài

CS-DT 2024

Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng lên quá trình sinh trưởng của rong câu trong điều kiện nuôi cấy mô

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Thu Hoài

DHH2023_02_177

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ rong bún (Ulva) trong nuôi cấy mô tế bào thực vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đoàn Quốc Tuấn, Hồ Nhật Phong, Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng

DHL 2021-TS-04

Tìm hiểu đặc điểm sinh học một số loài cỏ biển phân bố tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Vì

KURITA_20Pvn016-T41

Using macroalgae as a biological filter to reduce pollution of waste waters sourced from tropical intensive shrimp farms

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá khả năng làm sạch môi trường của rong câu tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)