Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2019 (Giải 3)

2019
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2852/QĐ-UBND, 06/11/2019)
Nội dung giải thưởng: Quy trình công nghệ sản xuất giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) bằng phương pháp bán tự nhiên
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều

Gải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích với công trình Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân