Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Định hướng thiết kế bài dạy hoạt động thực hành và trải nghiệm môn Toán theo thuyết MI cho sinh viên giáo dục Tiểu học

Hội thảo khoa học quốc gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngtrong bối cảnh hiện nay, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Như Quỳnh, Hoàng Phương Tú Anh

Vận dụng thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner trong dạy học môn Toán lớp 5

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm Toàn quốc lần thứ VIII, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính), Hoàng Như Quỳnh

Thực trạng dạy học chú trọng đến phong cách học tập (Learning styles) của học sinh trong nhà trường tiểu học

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm Toàn quốc lần thứ VIII, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính)

A comparison between Vietnam and Singapore educational policy documents and their impact on education.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính)

QUAN NIỆM VỀ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CỦA HOWARD GARDNER VÀ NHỮNG TRANH LUẬN ĐA CHIỀU XUNG QUANH

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" Trường ĐHSP Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính), Hoàng Như Quỳnh, Hoàng Thị Tường Linh

Đánh giá kết quả giáo dục cho HS Tiểu học- Kinh nghiệm từ Australia.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB Đại học Huế, ISBN: 987-604-912-588-1, 2016, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh (Chính), Dương Thị Minh Hoàng

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở một số nước trên thế giới – từ góc nhìn đa chiều

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, ĐH Vinh., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh

Rhetorical patterns in Western and Vietnamese culture and some implications of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) in Vietnam.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: 6th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), Singapore., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Phương Tú Anh

How to improve learner’s motivation for primary students in Vietnam

ICER 2014: Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives, March 15-16, 2014, Hue, Vietnam., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Phương Tú Anh