Dữ liệu đề tài

QT-DA

Thực trạng bỏ hoang đất nông nghiệp và khả năng thích ứng của nông dân: trường hợp nghiên cứu tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Kiều My, Lê Đình Huy

CS-DTDHNL2018111111

Nghiên cứu quá trình tích tụ, tập trung đất đai đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh

CS-DTDHNL2017

Đánh giá tình hình thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTDHNL2015111111

Ứng dụng ArcGIS online quản lý nhóm đất đã được giao, cho thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng đúng mục đích trên địa bàn thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ho Viet Hoang, Dương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)