Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1883-4396

Why the Land Consolidation of Vietnam is Incomplete: A Case Study of Binh Dao Commune, Central Vietnam

Geographical Review of Japan, Series B, 2022
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thu Hà (Chính), Kim Doo-Chul
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/geogrevjapanb/95/2/95_950201/_article

2525-2216

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Lê Việt Linh, Dương Thị Thu Hà, Võ Văn Luận

1226-8968

Contract Farming Through a Cooperative to Boost Agricultural Sector Restructuring: Evidence from a Rural Commune in Central Vietnam

Journal of the Economic Geographical Society of Korea, 2022
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thu Hà (Chính), Kim Doo-Chul
Liên kết: https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002830045

Tình hình công khai thông tin đất đai tại trung tâm hành chính công huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 12, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Quỳnh Như
Liên kết: https://geo.ued.udn.vn/hoi-nghi-hoi-thao/

2588-1256

Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thị Thu Hà (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh