Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Mai

Tiến sĩ

34

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

25

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Mai
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  102 đường Phùng Hưng , Thuận Thành , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 912711481
  Email: nguyenthihongmai@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lâm nghiệp xã hội, Kinh tế tài nguyên, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  (1) Quản lý tai nguyên thiên nhiên (chính sách, thể chế lâm nghiệp, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tiếp cận lâm nghiệp cộng đồng) (2) Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn (tiếp cận khuyến nông khuyến lâm; Phát triển nông thôn)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Lâm nghiệp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2015