Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo (Chính), Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Lợi, Vũ Thị Thùy Trang, Trần Thị Thúy Hằng

1999-4907 (SCIE, IF (2020) = 2.634, Q1)

Determinants and Challenges of Community Sand Forest Management in Vietnam

Forests, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Thúy Hằng, Seiji Iwanaga
Liên kết: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/4/561

2588-1191

RESEARCH ON APPLICATION OF THE OPTIMAL MODEL TO BUILD A STRUCTURE OF REASONABLE AGRICULTURAL LAND USE IN QUE SON DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Việt Hoàng (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Bích Ngọc
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6099

2588-1256

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ HỒNG KIM, HUYỆN ALƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Trần Nam Thắng, Lê Thị Thu Hà (LN)
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v4n3y2020.347

2588-1191

FORECAST EFFECTS OF DROUGHT ON AGRICULTURAL LAND USE BY GIS AND REMOTE SENSING IN BAC TRA MY DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Mai, Huỳnh Văn Chương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard