Dữ liệu đề tài

QT-DA

Identifying approaches for promoting forest-friendly supply chains particularly with smallholders and SMEs engagement

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Phạm Thị Phương Thảo

CS-DT

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của rừng trồng Keo lai tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chủ nhiệm), Phạm Cường, Văn Thị Yến

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2020

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hồng Mai

DTQG NVQG-2019/ĐT.06

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Nguyễn Thị Hồng Mai, Đặng Thái Hoàng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Võ Văn Hưng, Đặng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Ngọc Lan

NN-NCCB 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam