Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bảo Trang

Tiến sĩ

18

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntbtrang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tiếng Anh
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 20/02/2017 Đến : Khoa tiếng Anh, ĐHNN, ĐHH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học sư phạm Huế Sư phạm tiếng Anh 1997
  Thạc sĩ Queensland University, Australia Ngôn Ngữ học ứng dụng 2002
  Tiến sĩ Victoria University of Wellington, New Zealand Ngôn Ngữ học ứng dụng 2013