Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Huỳnh Quang Minh

Thạc sĩ

15

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

3

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Huỳnh Quang Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, Huế , An Cựu , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0793649437
  Email: thqminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế phát triển

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế phát triển

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế Vi mô

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế và quản lý du lịch, Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B1 - 0000)
  Tiếng Pháp (B1 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/01/2016 Đến : Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế hoạch đầu tư 2015
  Thạc sĩ Trường Du lịch - Đại học Huế Du lịch 2023